Pojistné limity u pojištění nemovitosti

Pojistné plnění u pojištění nemovitosti

Horní hranice pojistného plnění u nemovitosti je vymezena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

Oprávněná osoba se na úhradě nákladů vzniklých pojistnou událostí podílí dohodnutou částkou (spoluúčast).

Pojistné plnění je poškozenému vyplaceno ve výši rozdílu mezi celkovou částkou pojistného plnění a stanovenou částkou spoluúčasti. Celková výše pojistného plnění je takové plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy (před odečtením spoluúčasti).

Pokud bylo pojištění nemovitosti uzavřeno na novou cenu, bude oprávněné osobě vyplaceno pojistné plnění při:

  • zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné nemovitosti ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení stejné nebo srovnatelné nové nemovitosti a je snížena o cenu využitelných zbytků,
  • poškození pojištěné nemovitosti ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu poškozené nemovitosti a je snížena o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí

Pokud bylo pojištění nemovitosti uzavřeno na časovou cenu, bude oprávněné osobě vyplaceno pojistné plnění při:

  • zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné věci ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení stejné nebo srovnatelné nové věci po odečtení částky odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci (např. opravou, modernizací), ke kterému došlo v době před pojistnou událostí a dále po odečtení ceny využitelných zbytků,
  • poškození pojištěné nemovitosti ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu poškozené nemovitosti po odečtení částky odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení nahrazovaných částí, ke kterému došlo v době před pojistnou událostí a dále po odečtení ceny využitelných zbytků nahrazovaných částí.

 

 Kalkulačka.eu pro vaše nízké ceny v oblasti financí

Uzavřete online pojištění přes internet a ušetřete své peníze: pokud sportuje či máte děti nebo jedete na dovolenou, pak se vám bude hodit Úrazové pojištění,  nejlevnější zákonné pojištění auta najdete zde: Povinné ručení.. Pojištění nemovitosti během několika minut, klid do života a zabezpečení rodiny a na stáří vám dodá Životní pojištění, ochranu vozidla proti jakémukoli náhodnému problému..jak na to?! Zde: Pojištění vozidel, pojistit si domácnost chytře není žádný problém zde: Pojištění domácnosti a pokud k tomu chcete přidat i nemovitost pak stačí kliknout sem na pojištění nemovitosti.