Srovnání pojištění nemovitosti

Dnes již všechny pojišťovny nabízejí pojištění nemovitosti. Jejich nabídka je široká a liší se podle toho co vše chcete s nemovitostí pojistit. Nabídka se velmi liší. Proto doporučujeme vyplnit naši kalkulačku a my vám spočítáme nejvýhodnější pojištění nemovitosti pro vás a na míru. Chcete svoji nemovitost pojistit snadno a rychle? Bez čekání, ztráty, času, peněz a nervů? Pak neváhejte a vyplňte formulář, nebo nás kontaktuje na telefonu.

Proti kterým rizikům lze nemovitost pojistit

Pojištění nemovitosti kryje riziko poškození nebo zničení pojištěné věci následkem:

 • požáru a jeho průvodních jevů,
 • výbuchu,
 • úderu blesku,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • povodně nebo záplavy,
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin,
 • zemětřesení,
 • tíhy sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,
 • nárazu nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 • nárazu dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,
 • pádu stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
 • úniku kapaliny z vodovodních zařízení nebo média vytékajícího z hasicích zařízení.

Jedná-li se o pojištění budovy, pojištění pokrývá rovněž rizika poškození nebo zničení:

potrubí a topných těles vodovodních zařízení vč. armatur, pokud k jejich poškození nebo zničení došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, dále kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, pokud k jejich poškození nebo zničení došlo zamrznutím kapaliny v nich (dále jen „živelní pojistná nebezpečí“).

Další pojistná rizika.

Pokud je tak ve smlouvě ujednáno, má oprávněná osoba nárok na pojistné plnění i v případě, kdy byla škoda na pojištěné nemovitosti způsobena:

 • krádeží v případě, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
 • loupeží (dále jen „odcizení“),
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen „vandalismus“).

Z pojištění nemovitosti pro případ odcizení (což je víceméně absurdní) vzniká nárok na pojistné plnění také v případě poškození nebo zničení:

 • pojištěné věci, ke kterému došlo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,
 • zábranných prostředků určených k ochraně pojištěné věci před odcizením, ke kterému došlo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.
 • Pojištění nemovitosti proti škodám vzniklým vandalismem kryje pouze škody vzniklé:
  • uvnitř budovy, pokud pachatel překonal překážky zabraňující vstupu do budovy,
  • jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn a označen pravomocným rozhodnutím, jímž bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i v případě kdy pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

 

 

Pojištění nemovitosti srovnání

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:
Kalkulačka.eu pro vaše nízké ceny v oblasti financí

Uzavřete online pojištění přes internet a ušetřete své peníze: pokud sportuje či máte děti nebo jedete na dovolenou, pak se vám bude hodit Úrazové pojištění,  nejlevnější zákonné pojištění auta najdete zde: Povinné ručení.. Pojištění nemovitosti během několika minut, klid do života a zabezpečení rodiny a na stáří vám dodá Životní pojištění, ochranu vozidla proti jakémukoli náhodnému problému..jak na to?! Zde: Pojištění vozidel, pojistit si domácnost chytře není žádný problém zde: Pojištění domácnosti a pokud k tomu chcete přidat i nemovitost pak stačí kliknout sem na pojištění nemovitosti.